Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż detaliczna towarów (łącznie z podatkiem VAT)
Pozycja grupowania:
towary handlowe - detal
Jednostka
miary
Ogółem
Żywność
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
Pozostałe towary