Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Placówki gastronomiczne
Pozycja grupowania:
placówki gastronomiczne
Jednostka
miary
ogółem
restauracje
bary
stołówki
punkty gastronomiczne