Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaka jest liczba miejsc na widowni w kinie stałym (stan w dniu 31 XII)
Pozycja grupowania:
Sale w kinach stałych
Jednostka
miary
Sala 24
Sala 23
Sala 22
Sala 21
Sala 20
Sala 19
Sala 18
Sala 17
Sala 16
Sala 15
Sala 14
Sala 13
Sala 12
Sala 11
Sala 10
Sala 9
Sala 8
Sala 7
Sala 6
Sala 5
Sala 4
Sala 3
Sala 2
Sala 1