Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia kolektorów
Pozycja grupowania:
Typ kolektora-G02o
Jednostka
miary
cieczowy płaski
cieczowy próżniowy
cieczowy nieosłonięty
powietrzny