Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Moc (wydajność) cieplna zainstalowanych pomp ciepła
Pozycja grupowania:
Źródło ciepła otoczenia-G02o
Pozycja grupowania:
Numer instalacyjny pompy
Jednostka
miary
Powietrze (energia aerotermiczna)1
Powietrze (energia aerotermiczna)2
Powietrze (energia aerotermiczna)3
Powietrze (energia aerotermiczna)4
Powietrze (energia aerotermiczna)5
Powietrze (energia aerotermiczna)6
Powietrze (energia aerotermiczna)7
Powietrze (energia aerotermiczna)8
Powietrze (energia aerotermiczna)9
Powietrze (energia aerotermiczna)10
Grunt (energia geotermiczna)1
Grunt (energia geotermiczna)2
Grunt (energia geotermiczna)3
Grunt (energia geotermiczna)4
Grunt (energia geotermiczna)5
Grunt (energia geotermiczna)6
Grunt (energia geotermiczna)7
Grunt (energia geotermiczna)8
Grunt (energia geotermiczna)9
Grunt (energia geotermiczna)10
Wody gruntowe i powierzchniowe (energia hydrotermiczna)1
Wody gruntowe i powierzchniowe (energia hydrotermiczna)2
Wody gruntowe i powierzchniowe (energia hydrotermiczna)3
Wody gruntowe i powierzchniowe (energia hydrotermiczna)4
Wody gruntowe i powierzchniowe (energia hydrotermiczna)5
Wody gruntowe i powierzchniowe (energia hydrotermiczna)6
Wody gruntowe i powierzchniowe (energia hydrotermiczna)7
Wody gruntowe i powierzchniowe (energia hydrotermiczna)8
Wody gruntowe i powierzchniowe (energia hydrotermiczna)9
Wody gruntowe i powierzchniowe (energia hydrotermiczna)10