Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Produkcja (uzysk) ciepła użytkowego
Pozycja grupowania:
Rodzaje instalacji spalania paliw-G02o
Pozycja grupowania:
Rodzaj paliwa-Odnawialne nośniki energii (G-02o)
Jednostka
miary
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe-ług powarzelny
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe-odpady zwierzęce
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiogaz z procesów termicznych
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe - pozostałe paliwa stałe z biomasy
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe - frakcje organiczne stałych odpadów komunalnych
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe - odpady z rolnictwa
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe - uprawy energetyczne
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe - biomasa leśna
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiopaliwa ciekłe do celów energetycznych (biopłyny)
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiogaz pozostały
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiogaz z wysypisk odpadów
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiogaz z oczyszczalni ścieków
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiogaz rolniczy
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe-ług powarzelny
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe-odpady zwierzęce
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiogaz z procesów termicznych
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe - pozostałe paliwa stałe z biomasy
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe - frakcje organiczne stałych odpadów komunalnych
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe - odpady z rolnictwa
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe - uprawy energetyczne
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe - biomasa leśna
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiopaliwa ciekłe do celów energetycznych (biopłyny)
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiogaz pozostały
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiogaz z wysypisk odpadów
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiogaz z oczyszczalni ścieków
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiogaz rolniczy