Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość opałowa
Pozycja grupowania:
Rodzaje instalacji spalania paliw-G02o
Pozycja grupowania:
Paliwa odnawialne
Jednostka
miary
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiogaz z wysypisk odpadów {kJ/m3}kJ/m3
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiogaz z oczyszczalni ścieków {kJ/m3}kJ/m3
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiogaz pozostały {kJ/m3}kJ/m3
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiogaz rolniczy {kJ/m3}kJ/m3
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe - uprawy energetyczne {kJ/kg}kJ/kg
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe - odpady z rolnictwa {kJ/kg}kJ/kg
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiopaliwa ciekłe(biopłyny) zużywane do celów energetycznych {kJ/kg}kJ/kg
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe - frakcje organiczne stałych odpadów komunalnych {kJ/kg}kJ/kg
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe - pozostałe paliwa stałe z biomasy {kJ/kg}kJ/kg
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe – biomasa leśna {kJ/kg}kJ/kg
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiogaz z procesów termicznych {kJ/m3}kJ/m3
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe – odpady zwierzęce {kJ/kg}kJ/kg
Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe – ług powarzelny {kJ/kg}kJ/kg
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiogaz z wysypisk odpadów {kJ/m3}kJ/m3
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiogaz z oczyszczalni ścieków {kJ/m3}kJ/m3
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiogaz pozostały {kJ/m3}kJ/m3
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiogaz rolniczy {kJ/m3}kJ/m3
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe - uprawy energetyczne {kJ/kg}kJ/kg
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe - odpady z rolnictwa {kJ/kg}kJ/kg
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiopaliwa ciekłe(biopłyny) zużywane do celów energetycznych {kJ/kg}kJ/kg
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe - frakcje organiczne stałych odpadów komunalnych {kJ/kg}kJ/kg
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe - pozostałe paliwa stałe z biomasy {kJ/kg}kJ/kg
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe – biomasa leśna {kJ/kg}kJ/kg
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiogaz z procesów termicznych {kJ/m3}kJ/m3
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe – odpady zwierzęce {kJ/kg}kJ/kg
Ciepłownie - instalacje jednopaliwoweBiopaliwa stałe – ług powarzelny {kJ/kg}kJ/kg