Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Budżet polskiego związku sportowego
Pozycja grupowania:
Budżet polskiego związku sportowego
Jednostka
miary
środki finansowe pochodzące z innych źródeł
krajowe środki publiczne
środki finansowe ogółem