Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy kursów organizowanych przez związek sportowy
Pozycja grupowania:
Rodzaje kursów organizowanych przez polski związek sportowy lub okręgowe związki sportowe
Jednostka
miary
Kursy organizowane przez polski związek sportowy lub okręgowe związki sportowe - ogółem
trenerów
instruktorów
sędziów
inne