Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sędziowie sportowi
Pozycja grupowania:
Klasy sędziów sportowych
Pozycja grupowania:
Województwa
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
klasa krajowa lub okręgowaWojewództwaMężczyźni
klasa krajowa lub okręgowaWojewództwaKobiety
klasa krajowa lub okręgowaPolskaMężczyźni
klasa krajowa lub okręgowaPolskaKobiety
klasa międzynarodowaWojewództwaMężczyźni
klasa międzynarodowaWojewództwaKobiety
klasa międzynarodowaPolskaMężczyźni
klasa międzynarodowaPolskaKobiety