Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO)
Pozycja grupowania:
Natura 2000 - Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO)
Jednostka
miary
Zatoka Pucka i Półwysep Helski
Wolin i Uznam
Ostoja w Ujściu Wisły
Ostoja Słowińska
Ostoja na Zatoce Pomorskiej
Ławica Słupska
Klify i Rafy Kamienne Orłowa
Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy
Białogóra
Obszary leżące na morzu
Ostoja nad Baryczą
Nowosolska Dolina Odry
Muszkowicki Las Bukowy
Modraszki koło Opoczki
Masyw Ślęży
Masyw Chełmca
Łęgi Odrzańskie
Łęgi nad Bystrzycą
Łęgi koło Chałupek
Łąki Gór i Pogórza Izerskiego
Ludów Śląski
Leśne Stawki koło Goszcza
Lasy Grędzińskie
Lasy Barucickie
Las Pilczycki
Kumaki Dobrej
Kozioróg w Czernej
Kościół w Konradowie
Kopalnie w Złotym Stoku
Kiełczyn
Karszówek
Karkonosze
Kamionki
Jodłowice
Jelonek Przemkowski
Irysowy Zagon koło Gromadzynia
Grodczyn i Homole koło Dusznik
Grądy w Dolinie Odry
Góry Złote
Góry Stołowe
Góry Orlickie
Góry Kamienne
Góry i Pogórze Kaczawskie
Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika
Góry Bardzkie
Góra Wapienna
Gałuszki w Chocianowie
Dzika Orlica
Dolina Widawy
Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
   
20
Nastepna
Ostatnia