Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zastrzyki kapitałowe
Pozycja grupowania:
Podwyższenie kapitału
Jednostka
miary
szczegółowy opis transakcji - cel podwyższenia kapitału zakładowego
szczegółowy opis transakcji - forma pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego
szczegółowy opis transakcji - rodzaj podwyższenia kapitału zakładowego
udział w spółce po zarejestrowaniu podwyższenia
kwota podwyższenia kapitału zakładowego