Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS
Pozycja grupowania:
Wpływy z dywidend
Jednostka
miary
wartość dywidendy