Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych
Pozycja grupowania:
Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej
Pozycja grupowania:
Kategorie pracy
Jednostka
miary
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółemZgłoszone w półroczu sprawozdawczym razem
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółemDotyczące pracy subsydiowanej
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółemDotyczące pracy z sektora publicznego
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółemW końcu półrocza sprawozdawczego razem
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółemNiewykorzystane dłużej niż 30 dni
Zatrudnienie lub inna praca zarobkowaZgłoszone w półroczu sprawozdawczym razem
Zatrudnienie lub inna praca zarobkowaDotyczące pracy subsydiowanej
Zatrudnienie lub inna praca zarobkowaDotyczące pracy z sektora publicznego
Zatrudnienie lub inna praca zarobkowaW końcu półrocza sprawozdawczego razem
Zatrudnienie lub inna praca zarobkowaNiewykorzystane dłużej niż 30 dni
Miejsca aktywizacji zawodowejZgłoszone w półroczu sprawozdawczym razem
Miejsca aktywizacji zawodowejDotyczące pracy subsydiowanej
Miejsca aktywizacji zawodowejDotyczące pracy z sektora publicznego
Miejsca aktywizacji zawodowejW końcu półrocza sprawozdawczego razem
Miejsca aktywizacji zawodowejNiewykorzystane dłużej niż 30 dni
StażeZgłoszone w półroczu sprawozdawczym razem
StażeDotyczące pracy subsydiowanej
StażeDotyczące pracy z sektora publicznego
StażeW końcu półrocza sprawozdawczego razem
StażeNiewykorzystane dłużej niż 30 dni
Przygotowanie zawodowe dorosłychZgłoszone w półroczu sprawozdawczym razem
Przygotowanie zawodowe dorosłychDotyczące pracy subsydiowanej
Przygotowanie zawodowe dorosłychDotyczące pracy z sektora publicznego
Przygotowanie zawodowe dorosłychW końcu półrocza sprawozdawczego razem
Przygotowanie zawodowe dorosłychNiewykorzystane dłużej niż 30 dni
Prace społecznie użyteczneZgłoszone w półroczu sprawozdawczym razem
Prace społecznie użyteczneDotyczące pracy subsydiowanej
Prace społecznie użyteczneDotyczące pracy z sektora publicznego
Prace społecznie użyteczneW końcu półrocza sprawozdawczego razem
Prace społecznie użyteczneNiewykorzystane dłużej niż 30 dni
Dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukiZgłoszone w półroczu sprawozdawczym razem
Dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukiDotyczące pracy subsydiowanej
Dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukiDotyczące pracy z sektora publicznego
Dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukiW końcu półrocza sprawozdawczego razem
Dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukiNiewykorzystane dłużej niż 30 dni