Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni bezrobotni objęci indywidualnym planem działania (IPD)
Pozycja grupowania:
Kategorie niepełnosprawnych bezrobotnych objętych indywidualnym planem działania (IPD)
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Przygotowano IPD w półroczu sprawozdawczymOgółem
Przygotowano IPD w półroczu sprawozdawczymKobiety
Przerwali realizację IPD w półroczu sprawozdawczymOgółem
Przerwali realizację IPD w półroczu sprawozdawczymKobiety
Z powodu podjęcia pracyOgółem
Z powodu podjęcia pracyKobiety
Zakończyli realizację IPD w półroczu sprawozdawczymOgółem
Zakończyli realizację IPD w półroczu sprawozdawczymKobiety
Realizujący IPD w końcu półrocza sprawozdawczegoOgółem
Realizujący IPD w końcu półrocza sprawozdawczegoKobiety