Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni poszukujący pracy objęci indywidualnym planem działania (IPD)
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Kategorie niepełnosprawnych poszukujących pracy objętych indywidualnym planem działania (IPD)
Jednostka
miary
OgółemPrzygotowano IPD w półroczu sprawozdawczym
OgółemPrzerwali realizację IPD w półroczu sprawozdawczym
OgółemZ powodu podjęcia pracy
OgółemZakończyli realizację IPD w półroczu sprawozdawczym
OgółemRealizujący IPD w końcu półrocza sprawozdawczego
KobietyPrzygotowano IPD w półroczu sprawozdawczym
KobietyPrzerwali realizację IPD w półroczu sprawozdawczym
KobietyZ powodu podjęcia pracy
KobietyZakończyli realizację IPD w półroczu sprawozdawczym
KobietyRealizujący IPD w końcu półrocza sprawozdawczego