Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu niepełnosprawnych
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Kategorie niepełnosprawnych korzystających z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
Jednostka
miary
Ogółemzatrudnione przy pracach interwencyjnych
Ogółemzatrudnione przy robotach publicznych
Ogółemodbywające szkolenie
Ogółemw ramach bonu szkoleniowego
Ogółemodbywające staż
Ogółemw ramach bonu stażowego
Ogółemodbywające przygotowanie zawodowe dorosłych
Ogółemodbywające prace społecznie użyteczne
Ogółemw ramach PAI
Ogółemzatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego
Ogółemzatrudnione w ramach grantu na telepracę
Ogółemzatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne
Ogółemzatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia
Ogółempowyżej 60 roku życia
Kobietyzatrudnione przy pracach interwencyjnych
Kobietyzatrudnione przy robotach publicznych
Kobietyodbywające szkolenie
Kobietyw ramach bonu szkoleniowego
Kobietyodbywające staż
Kobietyw ramach bonu stażowego
Kobietyodbywające przygotowanie zawodowe dorosłych
Kobietyodbywające prace społecznie użyteczne
Kobietyw ramach PAI
Kobietyzatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego
Kobietyzatrudnione w ramach grantu na telepracę
Kobietyzatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne
Kobietyzatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia
Kobietypowyżej 60 roku życia