Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
Pozycja grupowania:
Czas pozostawania bez pracy
Jednostka
miary
Ogółem
do 1 miesiąca
1-3 miesiące
3-6 miesięcy
od 6 do 12 miesięcy
12-24 miesięcy
powyżej 24 miesięcy