Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
Pozycja grupowania:
Czas pozostawania bez pracy
Pozycja grupowania:
Miejsce zamieszkania
Jednostka
miary
OgółemMiasto
OgółemWieś
do 1 miesiącaMiasto
do 1 miesiącaWieś
1-3 miesiąceMiasto
1-3 miesiąceWieś
3-6 miesięcyMiasto
3-6 miesięcyWieś
od 6 do 12 miesięcyMiasto
od 6 do 12 miesięcyWieś
12-24 miesięcyMiasto
12-24 miesięcyWieś
powyżej 24 miesięcyMiasto
powyżej 24 miesięcyWieś