Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
Pozycja grupowania:
Czas pozostawania bez pracy
Pozycja grupowania:
Staż pracy
Jednostka
miary
Ogółemdo 1 roku
Ogółem1-5
Ogółem5-10
Ogółem10-20
Ogółem20-30
Ogółem30 lat i więcej
OgółemBez stażu
do 1 miesiącado 1 roku
do 1 miesiąca1-5
do 1 miesiąca5-10
do 1 miesiąca10-20
do 1 miesiąca20-30
do 1 miesiąca30 lat i więcej
do 1 miesiącaBez stażu
1-3 miesiącedo 1 roku
1-3 miesiące1-5
1-3 miesiące5-10
1-3 miesiące10-20
1-3 miesiące20-30
1-3 miesiące30 lat i więcej
1-3 miesiąceBez stażu
3-6 miesięcydo 1 roku
3-6 miesięcy1-5
3-6 miesięcy5-10
3-6 miesięcy10-20
3-6 miesięcy20-30
3-6 miesięcy30 lat i więcej
3-6 miesięcyBez stażu
od 6 do 12 miesięcydo 1 roku
od 6 do 12 miesięcy1-5
od 6 do 12 miesięcy5-10
od 6 do 12 miesięcy10-20
od 6 do 12 miesięcy20-30
od 6 do 12 miesięcy30 lat i więcej
od 6 do 12 miesięcyBez stażu
12-24 miesięcydo 1 roku
12-24 miesięcy1-5
12-24 miesięcy5-10
12-24 miesięcy10-20
12-24 miesięcy20-30
12-24 miesięcy30 lat i więcej
12-24 miesięcyBez stażu
powyżej 24 miesięcydo 1 roku
powyżej 24 miesięcy1-5
powyżej 24 miesięcy5-10
powyżej 24 miesięcy10-20
powyżej 24 miesięcy20-30
powyżej 24 miesięcy30 lat i więcej
powyżej 24 miesięcyBez stażu