Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
Pozycja grupowania:
Czas pozostawania bez pracy
Pozycja grupowania:
Wykształcenie
Jednostka
miary
Ogółemwyższe
Ogółempolicealne i średnie zawodowe
Ogółempolicealne specjalne
Ogółemśrednie ogólnokształcące
Ogółemśrednie specjalne
Ogółemzasadnicze zawodowe
Ogółemzasadnicze zawodowe specjalne
Ogółemgimnazjalne
Ogółemgimnazjalne specjalne
Ogółempodstawowe i niepełne podstawowe
Ogółempodstawowe specjalne
do 1 miesiącawyższe
do 1 miesiącapolicealne i średnie zawodowe
do 1 miesiącapolicealne specjalne
do 1 miesiącaśrednie ogólnokształcące
do 1 miesiącaśrednie specjalne
do 1 miesiącazasadnicze zawodowe
do 1 miesiącazasadnicze zawodowe specjalne
do 1 miesiącagimnazjalne
do 1 miesiącagimnazjalne specjalne
do 1 miesiącapodstawowe i niepełne podstawowe
do 1 miesiącapodstawowe specjalne
1-3 miesiącewyższe
1-3 miesiącepolicealne i średnie zawodowe
1-3 miesiącepolicealne specjalne
1-3 miesiąceśrednie ogólnokształcące
1-3 miesiąceśrednie specjalne
1-3 miesiącezasadnicze zawodowe
1-3 miesiącezasadnicze zawodowe specjalne
1-3 miesiącegimnazjalne
1-3 miesiącegimnazjalne specjalne
1-3 miesiącepodstawowe i niepełne podstawowe
1-3 miesiącepodstawowe specjalne
3-6 miesięcywyższe
3-6 miesięcypolicealne i średnie zawodowe
3-6 miesięcypolicealne specjalne
3-6 miesięcyśrednie ogólnokształcące
3-6 miesięcyśrednie specjalne
3-6 miesięcyzasadnicze zawodowe
3-6 miesięcyzasadnicze zawodowe specjalne
3-6 miesięcygimnazjalne
3-6 miesięcygimnazjalne specjalne
3-6 miesięcypodstawowe i niepełne podstawowe
3-6 miesięcypodstawowe specjalne
od 6 do 12 miesięcywyższe
od 6 do 12 miesięcypolicealne i średnie zawodowe
od 6 do 12 miesięcypolicealne specjalne
od 6 do 12 miesięcyśrednie ogólnokształcące
od 6 do 12 miesięcyśrednie specjalne
od 6 do 12 miesięcyzasadnicze zawodowe
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia