Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
Pozycja grupowania:
Czas pozostawania bez pracy
Pozycja grupowania:
Grupy wieku
Jednostka
miary
Ogółem18-24 ogółem
Ogółem25-29 ogółem
Ogółempowyżej 50 roku życia
do 1 miesiąca18-24 ogółem
do 1 miesiąca25-29 ogółem
do 1 miesiącapowyżej 50 roku życia
1-3 miesiące18-24 ogółem
1-3 miesiące25-29 ogółem
1-3 miesiącepowyżej 50 roku życia
3-6 miesięcy18-24 ogółem
3-6 miesięcy25-29 ogółem
3-6 miesięcypowyżej 50 roku życia
od 6 do 12 miesięcy18-24 ogółem
od 6 do 12 miesięcy25-29 ogółem
od 6 do 12 miesięcypowyżej 50 roku życia
12-24 miesięcy18-24 ogółem
12-24 miesięcy25-29 ogółem
12-24 miesięcypowyżej 50 roku życia
powyżej 24 miesięcy18-24 ogółem
powyżej 24 miesięcy25-29 ogółem
powyżej 24 miesięcypowyżej 50 roku życia