Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
Pozycja grupowania:
Czas pozostawania bez pracy
Pozycja grupowania:
Grupy wieku MRPIPS-07 szerzej
Jednostka
miary
Ogółem60 i więcej lat kobiety
Ogółem60 i więcej lat ogółem
Ogółem55-59 kobiety
Ogółem50-59 ogółem
Ogółem50-54 kobiety
Ogółem50-54 ogółem
Ogółem45-49 kobiety
Ogółem45-49 ogółem
Ogółem40-44 kobiety
Ogółem40-44 ogółem
Ogółem30-39 kobiety
Ogółem30-39 ogółem
Ogółem25-29 kobiety
Ogółem25-29 ogółem
Ogółem18-24 kobiety
Ogółem18-24 ogółem
do 1 miesiąca60 i więcej lat kobiety
do 1 miesiąca60 i więcej lat ogółem
do 1 miesiąca55-59 kobiety
do 1 miesiąca50-59 ogółem
do 1 miesiąca50-54 kobiety
do 1 miesiąca50-54 ogółem
do 1 miesiąca45-49 kobiety
do 1 miesiąca45-49 ogółem
do 1 miesiąca40-44 kobiety
do 1 miesiąca40-44 ogółem
do 1 miesiąca30-39 kobiety
do 1 miesiąca30-39 ogółem
do 1 miesiąca25-29 kobiety
do 1 miesiąca25-29 ogółem
do 1 miesiąca18-24 kobiety
do 1 miesiąca18-24 ogółem
1-3 miesiące60 i więcej lat kobiety
1-3 miesiące60 i więcej lat ogółem
1-3 miesiące55-59 kobiety
1-3 miesiące50-59 ogółem
1-3 miesiące50-54 kobiety
1-3 miesiące50-54 ogółem
1-3 miesiące45-49 kobiety
1-3 miesiące45-49 ogółem
1-3 miesiące40-44 kobiety
1-3 miesiące40-44 ogółem
1-3 miesiące30-39 kobiety
1-3 miesiące30-39 ogółem
1-3 miesiące25-29 kobiety
1-3 miesiące25-29 ogółem
1-3 miesiące18-24 kobiety
1-3 miesiące18-24 ogółem
3-6 miesięcy60 i więcej lat kobiety
3-6 miesięcy60 i więcej lat ogółem
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia