Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
Pozycja grupowania:
Wykształcenie
Pozycja grupowania:
Czas pozostawania bez pracy
Jednostka
miary
wyższeOgółem
wyższedo 1 miesiąca
wyższe1-3 miesiące
wyższe3-6 miesięcy
wyższeod 6 do 12 miesięcy
wyższe12-24 miesięcy
wyższepowyżej 24 miesięcy
policealne i średnie zawodoweOgółem
policealne i średnie zawodowedo 1 miesiąca
policealne i średnie zawodowe1-3 miesiące
policealne i średnie zawodowe3-6 miesięcy
policealne i średnie zawodoweod 6 do 12 miesięcy
policealne i średnie zawodowe12-24 miesięcy
policealne i średnie zawodowepowyżej 24 miesięcy
policealne specjalneOgółem
policealne specjalnedo 1 miesiąca
policealne specjalne1-3 miesiące
policealne specjalne3-6 miesięcy
policealne specjalneod 6 do 12 miesięcy
policealne specjalne12-24 miesięcy
policealne specjalnepowyżej 24 miesięcy
średnie ogólnokształcąceOgółem
średnie ogólnokształcącedo 1 miesiąca
średnie ogólnokształcące1-3 miesiące
średnie ogólnokształcące3-6 miesięcy
średnie ogólnokształcąceod 6 do 12 miesięcy
średnie ogólnokształcące12-24 miesięcy
średnie ogólnokształcącepowyżej 24 miesięcy
średnie specjalneOgółem
średnie specjalnedo 1 miesiąca
średnie specjalne1-3 miesiące
średnie specjalne3-6 miesięcy
średnie specjalneod 6 do 12 miesięcy
średnie specjalne12-24 miesięcy
średnie specjalnepowyżej 24 miesięcy
zasadnicze zawodoweOgółem
zasadnicze zawodowedo 1 miesiąca
zasadnicze zawodowe1-3 miesiące
zasadnicze zawodowe3-6 miesięcy
zasadnicze zawodoweod 6 do 12 miesięcy
zasadnicze zawodowe12-24 miesięcy
zasadnicze zawodowepowyżej 24 miesięcy
zasadnicze zawodowe specjalneOgółem
zasadnicze zawodowe specjalnedo 1 miesiąca
zasadnicze zawodowe specjalne1-3 miesiące
zasadnicze zawodowe specjalne3-6 miesięcy
zasadnicze zawodowe specjalneod 6 do 12 miesięcy
zasadnicze zawodowe specjalne12-24 miesięcy
zasadnicze zawodowe specjalnepowyżej 24 miesięcy
gimnazjalneOgółem
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia