Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zawodnicy niepełnosprawni
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Województwa
Jednostka
miary
OgółemWojewództwa
OgółemPolska
MężczyźniWojewództwa
MężczyźniPolska
KobietyWojewództwa
KobietyPolska