Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Instruktorzy sportu
Pozycja grupowania:
Województwa
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
WojewództwaOgółem
WojewództwaMężczyźni
WojewództwaKobiety
PolskaOgółem
PolskaMężczyźni
PolskaKobiety