Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia zbiorów
Pozycja grupowania:
Powierzchnia zasiewów (R-05)
Jednostka
miary
Zboża podstawowe z mieszankami
Zboża
Pszenica ozima
Pszenica jara
Żyto
Jęczmień ozimy
Jęczmień jary
Owies
Pszenżyto ozime
Pszenżyto jare
Wiklina
Ziemniaki
Buraki cukrowe
Rzepak i rzepik ozimy
Rzepak i rzepik jary
Słonecznik na ziarno
Len oleisty
Soja oleista
Mak, gorczyca i inne oleiste(na zbiór ziarna)
Len włóknisty
Konopie
Tytoń
Strączkowe jadalne na suche ziarno
Groch
Fasola
Bób
Inne strączkowe (soczewica, cieciorka, soja itp.) z przeznaczeniem na suche ziarno
Cykoria
Mieszanki zbożowo-strączkowe ozime na ziarno
Mieszanki zbożowo-strączkowe jare na ziarno
Zioła i przyprawy
Chmiel
Mieszanki zbożowe ozime
Miesznki zbożowe jare
Kukurydza na ziarno
Gryka
Proso
Pozostałe zbożowe