Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zapasy ziemiopłodów
Pozycja grupowania:
Zapasy siana i kiszonki R-05
Jednostka
miary
Kiszonka
Siano