Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni wyłączeni z ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
Pozycja grupowania:
Przyczyny wyłączenia z ewidencji PUP niepełnosprawnych bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
Pozycja grupowania:
Wykształcenie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w ewidencji PUP w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
Jednostka
miary
Osoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych ogółemzarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
Osoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych ogółemz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
Osoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych ogółempo szkole specjalnej
podjęcie pracyzarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie pracyz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie pracypo szkole specjalnej
praca subsydiowanazarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
praca subsydiowanaz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
praca subsydiowanapo szkole specjalnej
na miejscach pracy refundowanych ze środków Funduszu Pracyzarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
na miejscach pracy refundowanych ze środków Funduszu Pracyz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
na miejscach pracy refundowanych ze środków Funduszu Pracypo szkole specjalnej
w zakładach pracy chronionejzarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
w zakładach pracy chronionejz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
w zakładach pracy chronionejpo szkole specjalnej
na miejscach pracy refundowanych ze środków PFRONzarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
na miejscach pracy refundowanych ze środków PFRONz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
na miejscach pracy refundowanych ze środków PFRONpo szkole specjalnej
w zakładach pracy chronionejzarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
w zakładach pracy chronionejz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
w zakładach pracy chronionejpo szkole specjalnej
podjęcie działalności gospodarczejzarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie działalności gospodarczejz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie działalności gospodarczejpo szkole specjalnej
w ramach bonu na zasiedleniezarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
w ramach bonu na zasiedleniez wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
w ramach bonu na zasiedleniepo szkole specjalnej
prace interwencyjnezarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
prace interwencyjnez wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
prace interwencyjnepo szkole specjalnej
roboty publicznezarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
roboty publicznez wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
roboty publicznepo szkole specjalnej
podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedleniezarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedleniez wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedleniepo szkole specjalnej
podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowegozarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowegoz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowegopo szkole specjalnej
podjęcie pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnegozarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnegoz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnegopo szkole specjalnej
podjęcie pracy w ramach grantu na telepracęzarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie pracy w ramach grantu na telepracęz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie pracy w ramach grantu na telepracępo szkole specjalnej
podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społecznezarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społecznez wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społecznepo szkole specjalnej
podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życiazarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życiaz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia