Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Skupione produkty rolne lub leśne z VAT
Pozycja grupowania:
Produkty rolne R-10m
Jednostka
miary
zboża podstawowe konsumpcyjne
zboża podstawowe paszowe
pszenica konsumpcyjna
pszenica paszowa
żyto konsumpcyjne
żyto paszowe
jęczmień konsumpcyjny
jęczmień paszowy
jęczmień browarny
Kukurydza konsumpcyjna
Kukurydza paszowa
owies i mieszanki zbożowe konsumpcyjne
owies i mieszanki zbożowe paszowe
pszenżyto konsumpcyjne
pszenżyto paszowe
Ziemniaki
jadalne wczesne
sadzeniaki
jadalne późne (łącznie z ziemniakami przeznaczonymi na frytki i chipsy)
przemysłowe
skrobiowe
Gryka i proso konsumpcyjne i paszowe
Strączkowe jadalne (nie zaliczać grochu zielonego i fasoli szparagowej)
rzepak i rzepik przemysłowy
Buraki cukrowe przemysłowe
Bydło rzeźne (bez cieląt)
krowy
Trzoda chlewna
maciory
cielęta rzeźne
owce rzeźne
konie rzeźne
Króliki
Mleko krowie
Drób rzeźny
kurczaki