Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osady wytworzone
Pozycja grupowania:
Gospodarowanie osadami z oczyszczalni i podczyszczalni wytworzonymi w ciągu roku
Jednostka
miary
Ogółem
Stosowane w rolnictwie
Stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne
Stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu
Przekształcone termicznie
Składowane
Składowane - na terenie zakładu
Magazynowane czasowo
Inne metody