Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Operacje z instytucjami krajowymi pasywa
Pozycja grupowania:
Podział sektorowy gospodarki NBP
Pozycja grupowania:
Pasywa FISIM
Jednostka
miary
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)Kredyty otrzymane terminowe
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)Kredyty otrzymane bieżące
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)Depozyty terminowe
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)Depozyty bieżące
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowegoKredyty otrzymane terminowe
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowegoKredyty otrzymane bieżące
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowegoDepozyty terminowe
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowegoDepozyty bieżące
Instytucje ubezpieczenioweKredyty otrzymane terminowe
Instytucje ubezpieczenioweKredyty otrzymane bieżące
Instytucje ubezpieczenioweDepozyty terminowe
Instytucje ubezpieczenioweDepozyty bieżące
Fundusze emerytalneKredyty otrzymane terminowe
Fundusze emerytalneKredyty otrzymane bieżące
Fundusze emerytalneDepozyty terminowe
Fundusze emerytalneDepozyty bieżące
Duże przedsiębiorstwaKredyty otrzymane terminowe
Duże przedsiębiorstwaKredyty otrzymane bieżące
Duże przedsiębiorstwaDepozyty terminowe
Duże przedsiębiorstwaDepozyty bieżące
MSPKredyty otrzymane terminowe
MSPKredyty otrzymane bieżące
MSPDepozyty terminowe
MSPDepozyty bieżące
Gospodarstwa domoweKredyty otrzymane terminowe
Gospodarstwa domoweKredyty otrzymane bieżące
Gospodarstwa domoweDepozyty terminowe
Gospodarstwa domoweDepozyty bieżące
Przedsiębiorcy indywidualniKredyty otrzymane terminowe
Przedsiębiorcy indywidualniKredyty otrzymane bieżące
Przedsiębiorcy indywidualniDepozyty terminowe
Przedsiębiorcy indywidualniDepozyty bieżące
Rolnicy indywidualniKredyty otrzymane terminowe
Rolnicy indywidualniKredyty otrzymane bieżące
Rolnicy indywidualniDepozyty terminowe
Rolnicy indywidualniDepozyty bieżące
Osoby prywatneKredyty otrzymane terminowe
Osoby prywatneKredyty otrzymane bieżące
Osoby prywatneDepozyty terminowe
Osoby prywatneDepozyty bieżące
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychKredyty otrzymane terminowe
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychKredyty otrzymane bieżące
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychDepozyty terminowe
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychDepozyty bieżące