Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Plony ziemiopłodów
Pozycja grupowania:
Uprawy w II szacunku R-05
Jednostka
miary
Zboża
Zboża podstawowe z mieszankami
Pszenica ozima
Pszenica jara
Żyto
Jęczmień ozimy
Jęczmień jary
Owies
Pszenżyto ozime
Pszenżyto jare
Cykoria
Mieszanki zbożowe ozime
Miesznki zbożowe jare
Kukurydza na ziarno
Gryka
Proso
Pozostałe zbożowe
Mieszanki zbożowo-strączkowe ozime na ziarno
Mieszanki zbożowo-strączkowe jare na ziarno
Strączkowe jadalne na suche ziarno
Groch
Fasola
Bób
Inne strączkowe (soczewica, cieciorka, soja itp.) z przeznaczeniem na suche ziarno
Rzepak i rzepik ozimy
Rzepak i rzepik jary
Słonecznik na ziarno
Len oleisty
Soja oleista
Mak, gorczyca i inne oleiste(na zbiór ziarna)
Len włóknisty
Konopie
Tytoń
Chmiel
Zioła i przyprawy
Ziemniaki
Buraki cukrowe