Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zarejestrowani w poradni/gabinecie specjalistycznym chorób płuc i gruźlicy lekooporni
Pozycja grupowania:
Lekooporni
Pozycja grupowania:
Osoby zarejestrowane, skreślone z ewidencji
Jednostka
miary
Lekooporni ogółemOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku ubiegłego
Lekooporni ogółemOsoby nowo zarejestrowane w roku sprawozdawczym
Lekooporni ogółemSkreśleni z ewidencji w roku sprawozdawczym razem
Lekooporni ogółemSkreśleni z ewidencji w roku sprawozdawczym z powodu zgonu
Lekooporni ogółemOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku sprawozdawczego
Wielolekooporni (INH+RMP)Osoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku ubiegłego
Wielolekooporni (INH+RMP)Osoby nowo zarejestrowane w roku sprawozdawczym
Wielolekooporni (INH+RMP)Skreśleni z ewidencji w roku sprawozdawczym razem
Wielolekooporni (INH+RMP)Skreśleni z ewidencji w roku sprawozdawczym z powodu zgonu
Wielolekooporni (INH+RMP)Osoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku sprawozdawczego