Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Udzielający świadczeń w zakładach długoterminowej opieki zdrowotnej
Pozycja grupowania:
Udzielający świadczeń ogółem
Pozycja grupowania:
Pracujący
Jednostka
miary
saloweUdzielający świadczeń ogółem
salowezatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem
salowew tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
salowezatrudnieni w ramach umowy cywilno-prawnej
pracownicy socjalniUdzielający świadczeń ogółem
pracownicy socjalnizatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem
pracownicy socjalniw tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
pracownicy socjalnizatrudnieni w ramach umowy cywilno-prawnej
instruktorzy terapii uzależnieńUdzielający świadczeń ogółem
instruktorzy terapii uzależnieńzatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem
instruktorzy terapii uzależnieńw tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
instruktorzy terapii uzależnieńzatrudnieni w ramach umowy cywilno-prawnej
specjaliści terapii uzależnieńUdzielający świadczeń ogółem
specjaliści terapii uzależnieńzatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem
specjaliści terapii uzależnieńw tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
specjaliści terapii uzależnieńzatrudnieni w ramach umowy cywilno-prawnej
opiekunowieUdzielający świadczeń ogółem
opiekunowiezatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem
opiekunowiew tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
opiekunowiezatrudnieni w ramach umowy cywilno-prawnej
logopedziUdzielający świadczeń ogółem
logopedzizatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem
logopedziw tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
logopedzizatrudnieni w ramach umowy cywilno-prawnej
terapeuci zajęciowiUdzielający świadczeń ogółem
terapeuci zajęciowizatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem
terapeuci zajęciowiw tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
terapeuci zajęciowizatrudnieni w ramach umowy cywilno-prawnej
fizjoterapeuciUdzielający świadczeń ogółem
fizjoterapeucizatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem
fizjoterapeuciw tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
fizjoterapeucizatrudnieni w ramach umowy cywilno-prawnej
rehabilitanciUdzielający świadczeń ogółem
rehabilitancizatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem
rehabilitanciw tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
rehabilitancizatrudnieni w ramach umowy cywilno-prawnej
pedagodzyUdzielający świadczeń ogółem
pedagodzyzatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem
pedagodzyw tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
pedagodzyzatrudnieni w ramach umowy cywilno-prawnej
psycholodzyUdzielający świadczeń ogółem
psycholodzyzatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem
psycholodzyw tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
psycholodzyzatrudnieni w ramach umowy cywilno-prawnej
w tym ze specjalizacją psychiatrycznąUdzielający świadczeń ogółem
w tym ze specjalizacją psychiatrycznązatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem
w tym ze specjalizacją psychiatrycznąw tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
w tym ze specjalizacją psychiatrycznązatrudnieni w ramach umowy cywilno-prawnej
pielęgniarkiUdzielający świadczeń ogółem
pielęgniarkizatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia