Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Inni specjaliści medyczni z wykształceniem wyższym
Pozycja grupowania:
Inni specjaliści z wykształceniem wyższym
Pozycja grupowania:
Pracujący specjaliści I i II stopień
Jednostka
miary
OgółemPracujący I stopnia
OgółemPracujący II stopnia
Diagnostyki laboratoryjnejPracujący I stopnia
Diagnostyki laboratoryjnejPracujący II stopnia
EpidemiologiiPracujący I stopnia
EpidemiologiiPracujący II stopnia
MikrobiologiiPracujący I stopnia
MikrobiologiiPracujący II stopnia
ToksykologiiPracujący I stopnia
ToksykologiiPracujący II stopnia
Rehabilitacji ruchowejPracujący I stopnia
Rehabilitacji ruchowejPracujący II stopnia
Psychologii klinicznejPracujący I stopnia
Psychologii klinicznejPracujący II stopnia
Psychologii ogólnejPracujący I stopnia
Psychologii ogólnejPracujący II stopnia
Inni psycholodzyPracujący I stopnia
Inni psycholodzyPracujący II stopnia
Analityki sanitarnejPracujący I stopnia
Analityki sanitarnejPracujący II stopnia
InniPracujący I stopnia
InniPracujący II stopnia