Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakup wody od innych jednostek
Pozycja grupowania:
Ogółem i z zagranicy kraju
Jednostka
miary
Ogółem
Z zagranicy kraju