Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Produkcja energii elektrycznej z paliw odnawialnych
Pozycja grupowania:
Instalacje wielopaliwowe-elektrociepłownie
Jednostka
miary
Elektrociepłownie-instalacje wielopaliwowe