Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Podczyszczalnie ścieków
Pozycja grupowania:
Rodzaj podczyszczalni ścieków
Jednostka
miary
Podczyszczalnia biologiczna
Podczyszczalnia chemiczna
Podczyszczalnia mechaniczna