Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lokalizacja obiektu (instalacji) (składowe: Miejscowość, Gmina, Powiat)
Pozycja grupowania:
Instalacje ciepła
Jednostka
miary
Ciepło słoneczne (kolektory słoneczne)
Ciepło otoczenia (pompy ciepła)
Ciepło geotermalne
Ciepłownie
Elektrociepłownie