Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni włączeni do ewidencji PUP jako bezrobotni
Pozycja grupowania:
Stopień niepełnosprawności
Pozycja grupowania:
Kategorie osób niepełnosprawnych włączonych do ewidencji PUP jako bezrobotni
Jednostka
miary
znaczny lub umiarkowanyosoby włączone do ewidencji osób niepełnosprawnych
znaczny lub umiarkowanyuwzględnieni w sprawozdaniu MPiPS-01
znaczny lub umiarkowanyzarejestrowani po raz kolejny
znaczny lub umiarkowanypo raz kolejny jako osoba niepełnosprawna
znaczny lub umiarkowanydługotrwale
znaczny lub umiarkowanypoprzednio pracujący
znaczny lub umiarkowanydo momentu zarejestrowania się
znaczny lub umiarkowanyw zakładzie pracy chronionej
znaczny lub umiarkowanyzwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
znaczny lub umiarkowanyzamieszkali na wsi
znaczny lub umiarkowanyposiadający gospodarstwo rolne
znaczny lub umiarkowanydo 30 roku życia
znaczny lub umiarkowanydo 25 roku życia
znaczny lub umiarkowanypowyżej 50 roku życia
znaczny lub umiarkowanyz wykształceniem co najmniej średnim
znaczny lub umiarkowanypo szkole specjalnej
znaczny lub umiarkowanybez kwalifikacji zawodowych
znaczny lub umiarkowanybez doświadczenia zawodowego
znaczny lub umiarkowanypo stażu
znaczny lub umiarkowanypo pracach interwencyjnych
znaczny lub umiarkowanypo robotach publicznych
znaczny lub umiarkowanypo odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych
znaczny lub umiarkowanypo szkoleniu
znaczny lub umiarkowanypo pracach społecznie użytecznych
znaczny lub umiarkowanyosoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
znaczny lub umiarkowanyz wykształceniem co najmniej średnim
znaczny lub umiarkowanypo szkole specjalnej
znaczny lub umiarkowanypo szkoleniu
znaczny lub umiarkowanypo stażu
znaczny lub umiarkowanyposiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
znaczny lub umiarkowanyposiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
znaczny lub umiarkowanypo zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
schorzenia specjalneosoby włączone do ewidencji osób niepełnosprawnych
schorzenia specjalneuwzględnieni w sprawozdaniu MPiPS-01
schorzenia specjalnezarejestrowani po raz kolejny
schorzenia specjalnepo raz kolejny jako osoba niepełnosprawna
schorzenia specjalnedługotrwale
schorzenia specjalnepoprzednio pracujący
schorzenia specjalnedo momentu zarejestrowania się
schorzenia specjalnew zakładzie pracy chronionej
schorzenia specjalnezwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
schorzenia specjalnezamieszkali na wsi
schorzenia specjalneposiadający gospodarstwo rolne
schorzenia specjalnedo 30 roku życia
schorzenia specjalnedo 25 roku życia
schorzenia specjalnepowyżej 50 roku życia
schorzenia specjalnez wykształceniem co najmniej średnim
schorzenia specjalnepo szkole specjalnej
schorzenia specjalnebez kwalifikacji zawodowych
schorzenia specjalnebez doświadczenia zawodowego
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia