Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ścieki oczyszczane
Pozycja grupowania:
Rodzaj oczyszczalni
Jednostka
miary
Oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów
Oczyszczalnia biologiczna
Oczyszczalnia chemiczna
Oczyszczalnia mechaniczna