Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lekarze ze specjalizacją
Pozycja grupowania:
Specjalizacje lekarzy
Pozycja grupowania:
Pracujący wg podstawowego miejsca pracy - specjalności uzyskane nowym trybem
Jednostka
miary
razemspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Alergologiispecjalności uzyskane "nowym trybem"
Anestezjologiispecjalności uzyskane "nowym trybem"
Angiologiispecjalności uzyskane "nowym trybem"
Audiologii i foniatriispecjalności uzyskane "nowym trybem"
Balneologii i medycyny fizykalnejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Balenoklimatologiispecjalności uzyskane "nowym trybem"
chirurgii dziecięcejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
chirurgii klatki piersiowejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
chirurgii naczyniowejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
chirurgii ogólnejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
chirurgii onkologicznejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
chirurgii plastycznejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
chirurgii szczękowo twarzowejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
chorób płucspecjalności uzyskane "nowym trybem"
chorób płuc dziecispecjalności uzyskane "nowym trybem"
chorób wewnętrznychspecjalności uzyskane "nowym trybem"
chorób zakaźnychspecjalności uzyskane "nowym trybem"
dermatologii i wenerologiispecjalności uzyskane "nowym trybem"
Diabetologiispecjalności uzyskane "nowym trybem"
Diagnostyki laboratoryjnejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Endokrynologiispecjalności uzyskane "nowym trybem"
Endokrynologii ginekologicznejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Endokrynologii i diabetologiispecjalności uzyskane "nowym trybem"
Epidemiologiispecjalności uzyskane "nowym trybem"
Farmakologii klinicznejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Gastroenterologiispecjalności uzyskane "nowym trybem"
Gastroenterologii dziecięcejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Genetyki klinicznejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Geriatriispecjalności uzyskane "nowym trybem"
Ginekologii onkologicznejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Hematologiispecjalności uzyskane "nowym trybem"
Hipertensjologiispecjalności uzyskane "nowym trybem"
Immunologii klinicznejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Intensywnej terapiispecjalności uzyskane "nowym trybem"
Kardiochirurgiispecjalności uzyskane "nowym trybem"
Kardiologiispecjalności uzyskane "nowym trybem"
Kardiologii dziecięcejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Medycyny lotniczejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Medycyny morskiej i tropikalnejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Medycyny nuklearnejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Medycyny paliatywnejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Medycyny pracyspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Medycyny ratunkowejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Medycyny rodzinnejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Medycyny sądowejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Medycyny sportowejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Medycyny transportuspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Medycyny społecznejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Mikrobiologii lekarskiejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia