Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lekarze dentyści ze specjalizacją
Pozycja grupowania:
Specjalizacje lekarzy dentystów
Pozycja grupowania:
Pracujący wg podstawowego miejsca pracy - II stopnia
Jednostka
miary
RazemII stopnia
Chirurgii stomatologicznejII stopnia
Chirurgii szczękowejII stopnia
OrtodoncjiII stopnia
ParadontologiiII stopnia
Protetyki stomatologicznejII stopnia
Stomatologii dziecięcejII stopnia
EpidemiologiaII stopnia
Stomatologii zachowawczejII stopnia
Organizacji ochrony zdrowiaII stopnia