Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zapasy ziemiopłodów
Pozycja grupowania:
Zboża-zapasy
Jednostka
miary
Pszenica
Żyto
Jęczmień
Owies
Pszenżyto
Kukurydza na ziarno