Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż wody
Pozycja grupowania:
Ogółem i za granicę kraju
Jednostka
miary
Ogółem
Za granicę kraju