Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zawodnicy
Pozycja grupowania:
Kategorie wiekowe
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
ogółemOgółem
ogółemMężczyźni
ogółemKobiety
dzieckoOgółem
dzieckoMężczyźni
dzieckoKobiety
młodzikOgółem
młodzikMężczyźni
młodzikKobiety
junior młodszy "kadet"Ogółem
junior młodszy "kadet"Mężczyźni
junior młodszy "kadet"Kobiety
młodzieżowiecOgółem
młodzieżowiecMężczyźni
młodzieżowiecKobiety
juniorOgółem
juniorMężczyźni
juniorKobiety
seniorOgółem
seniorMężczyźni
seniorKobiety