Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Adres siedziby (składowe: Województwo, Miejscowość, )
Pozycja grupowania:
Jednostka prawna
Jednostka
miary
Jednostka prawna