Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dotacje - dotacje budżetu państwa
Pozycja grupowania:
Jednostka prawna
Jednostka
miary
Jednostka prawna