Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Koszty ogółem (wg rodzaju)
Pozycja grupowania:
Jednostka prawna
Jednostka
miary
Jednostka prawna